امور شاهد و ایثارگران
امور شاهد و ایثارگران:

نام نام خانوادگی: عصمت رئیسی وانانی
سمت: رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران و کارشناس فرهنگی
تحصیلات:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیک:s.reisi19@yahoo.com
تلفن مستقیم: 33361076-038
تلفن داخلی:298
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان فرهنگی - طبقه اول – اتاق 104
------------------------------------------------------------------------------
  ستاد شاهد و امور ایثارگران با هدف رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی، رفاهی یادگاران معزز شهداء و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات مادی – معنوی شایسته به این عزیزان و با بیش از 770دانشجوی شاهد و ایثارگر در حال خدمات رسانی به ایشان است. اعضای ستاد شاهد عبارتند از:
 
1-ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
2- مدیر کل محترم بنیاد شهید استان
3-معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
4- معاونت محترم فرهنگی بنیاد شهید استان
5- معاونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
6--معاونت محترم دانشجویی –فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
7--معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
8-یکی از اساتید مشاور دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
9-یکی از اساتید شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
10-رئیس محترم اداره آموزش بنیاد شهید استان
11-مدیر کل محترم مالی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
12-دبیر ستاد شاهد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
13-نماینده دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دبیر این ستاد (رئیس اداره امور شاهد) بر اساس دستور جلسه از معاونین، مدیران و سایر افراد صاحب نظر واحد دانشگاهی، حسب مورد برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آورد. کلیه مصوبات این ستاد پس از ابلاغ ریاست محترم دانشگاه لازم اجرا می­باشد.
تاریخچه:
  رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران دانشگاه با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه منصوب و زیر نظر ایشان به انجام وظیفه می پردازد. از اردیبهشت سال 92 هم با اختصاص دفتری جداگانه و تجهیز آن، به امور  آموزشی ،مالی و فرهنگی این عزیزان رسیدگی می شود.
بر اساس شرح وظایف موجود اهم وظایف این اداره به شرح زیر است:
 • شناسایی اساتید، کارکنان و دانشجویان نخبه و ایثارگر و ارائه خدمات به ایشان
 • تنظیم و تدوین برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران
 • نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی جامعه هدف
 • ایجاد بانک اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی– فرهنگی رفاهی فرزندان شاهد
 • تشکیل کمیته‌های اجرایی و هسته‌های علمی پژوهشی دانشجویان شاهد به ریاست معاون پژوهشی دانشگاه
 • اجرای بخشنامه‌های آموزشی مالی و فرهنگی که از سازمان مرکزی یا بنیاد شهید به دانشگاه ابلاغ می شود.
 • ثبت کامپیوتری  مشخصات دانشجویان شاهد درسیستم  پس از تشکیل پرونده
 • هماهنگی با استانداری و اداره حفظ آثار دفاع مقدس در خصوص برنامه های مختلف
وظایف کمیته های اجرایی و هسته های علمی:
 • طراحی و تدوین برنامه‌های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی فرزندان شاهد
 • شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان و مهارت های دانشجویان شاهد و ایثارگران
 • طرح برگزاری کلاس‌های تقویت بنیه علمی در هر ترم اجراء می شود. در همین راستا با درخواست کتبی دانشجویان و هماهنگی با اساتید مربوطه این کلاس‌ها در هر ترم برگزار می‌شوند.