دانشکده علوم انسانی
  اطلاع رسانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق  
 


 

صورت جلسه های مربوط به تصویب موضوع های

پیشنهادی دانشجویان ارشد جزا و جرم شناسی

      از مرداد 94 تا 5 آذر 94 در صفحه مصوبات گروه

   در دسترس است.
 

دانشجویان گرامی خواهشمند است تنها موضوع های پیشنهادی خود را به ایمیل اختصاصی گروه  iaushk.ac.law@gmail.com   ارسال نمایید . خواهشمند است به هیچ وجه به ایمیل اختصاصی اینجانب مطلبی ارسال نفرمایید.

________________________________________________________________

 
دانشجویان گرامی خواهشمند است قبل از ارائه موضوع پیشنهادی پایان نامه  به گروه یا ارسال از طریق ایمیل اختصاصی گروه از نداشتن سابقه پژوهش مشابه  (  نه تنها تکراری نباشد بلکه بیش از یک سوم با عنوان موضوع پیشنهادی همپوشانی نداشته باشد.) در پایگاه علوم و فناوری  ( irandoc )  به آدرس زیر اطمینان حاصل کنید.
http://ganj.irandoc.ac.ir
بدیهی است موضوعاتی که سابقه پژوهش مشابه داشته باشند قابل تصویب در گروه نخواهند بود.

 
 
____________________________________________________________________________________
 


سرفصل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ( دریافت فایل)  لیست دروس

___________________________________________________

سرفصل دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی (دریافت فایل)


____________________________________________________________________________

مراحل تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

به استناد مصوبه مورخ 1392/4/16 گروه حقوق، دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی بایستی جهت تصویب پایان نامه به شیوه زیر عمل نمایند:

1- انتخاب موضوع و پیشنهاد آن به گروه 

در این مرحله موضوع یا موضوعات پیشنهادی طبق فرم پیشنهاد موضوع به گروه ( شامل معرفی استاد محترم راهنمای پیشنهادی به انضمام گواهی عدم سابقه موضوع در پایگاه  اطلاعاتی
گنجینه علمی ایرانیان وابسته به 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به آدرس http://ganj.irandoc.ac.ir و پایگاه اطلاعاتی SID ) ارائه می شود. (دریافت فرم تقاضای تصویب موضوع پایان نامه ) گروه پس از بررسی موضوع نظر خود را مکتوب اعلام می کند. در صورتی که موضوع  به تایید گروه رسید، داور منتخب گروه جهت تایید پروپوزال تعیین می گردد.

2- تهیه پروپوزال
در این مرحله با توجه به تایید موضوع در گروه یا تغییراتی که گروه در موضوع پیشنهادی اعمال نموده است، دانشجوی محترم تحت نظارت استاد محترم راهنما، پروپوال را تهیه و به گروه تحویل می دهد.  (   دریافت فرم پروپوزال
*** فرم پروپوزال فوق شامل پروپوزال ، فرم الف و فرم نو آوری است که لازم است هر سه کامل شده به امضای استاد راهنما برسند و به گروه تحویل داده شوند.
 

3- ارائه پروپوزال به داور منتخب گروه 

پروپوزال توسط گروه به استاد محترم داور منتخب گروه جهت بررسی و اظهار نظر داده می شود.

4- دفاع از پروپوزال در گروه


در صورت تایید پروپوزال توسط استاد محترم داور، دانشجوی محترم جهت دفاع از پروپوزال در جلسه دفاع از پروپوزال در  گروه حاضر می شود. همراه داشتن فرم نو آوری و فرم الف ( تایپ شده) که توسط استاد راهنما امضا شده است، ضروری است. ( 
فرم نو آوری و فرم الف در صفحات آخر فایل پروپوزال که در بند 2 در دسترس است )در صورت اخذ تاییدیه گروه ، دانشجوی محترم جهت ثبت پایان نامه اقدام خواهد کرد. 

_________________________________________________________________

مکاتبه با مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حقوق


دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی حقوق  در خصوص امور آموزشی، بررسی مقدماتی موضوع پایان نامه و سایر مواردی که نیازمند اظهار نظر مدیر گروه باشد از طریق ایمیل اختصاصی گروه تحصیلات تکمیلی حقوق به آدرس زیر مکاتبه نمایند.
iaushk.ac.law@gmail.com

____________________________________________________________________________________
دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نیست

به استناد مصوبه مورخ 1392/4/16 گروه حقوق، دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نیست بایستی تعداد واحد های زیر را به عنوان واحد پیشنیاز یا جبرانی در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد خود بگذرانند:
الف) دارندگان مدرک کارشناسی فقه و حقوق                                  6 واحد از دروس زیر
ب)دارندگان مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی               8 واحد از دروس زیر
ج) سایرین                                                                                      12واحد از دروس زیر
 
دروس جبرانی
نام درس
 
تعداد واحد  
پيشنياز
 
نوع درس
 کد درس ن       ع
  حقوق جزای عمومی (1) 3 - - -
  حقوق جزای عمومی (2) 2 - - -
  حقوق جزای عمومی (3) 2 - - -
  حقوق جزای اختصاصی (1) 3 - - -
  حقوق جزای اختصاصی (2) 2 - - -
  حقوق جزای اختصاصی (3) 2 - - -
  آیین دادرسی کیفری (1) 2 - - -
  آیین دادرسی کیفری (2) 1      
 
    
هر نیمسال دروس بالا از سوی گروه در لیست دروس ارائه شده درج خواهند شد. وجه تمایز این دروس از دروس اصلی کارشناسی ارشد در لیست دروس ارائه شده، آن است که جلوی عنوان درسی فوق در پرانتز عبارت جبرانی آورده می شود.  کلاس های جبرانی در مقطع کارشناسی حقوق برگزار می شوند. دانشجویان محترمی که مشمول شرایط فوق هستند، دروس جبرانی یاد شده را انتخاب و در کنار دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در کلاس درس حاضر خواهند شد. 
____________________________________________________________________________________
دروس جبرانی الزامی تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 

بنا بر سرفصل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مصوب  شورای عالی برنامه ریزی و سایر مقررات آموزشی مربوطه،  تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی صرف نظر از مدرک کارشناسی آنها، مکلفند دروس زیر  را به عنوان دروس جبرانی الزامی بگذرانند. مگر آنکه سابقا دروس یاد شده را در مقطع دیگر یا در دانشگاه دیگری گذرانده باشند. 
1- منطق
2-روش تحقیق


ضمناً گذراندن درس وصایای امام (ره) در دانشگاه آزاد اسلامی الزامی است. مگر آنکه سابقا در مقطع دیگر یا در دانشگاه دیگری گذرانده باشند. 

_____________________________________________________________________________

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

گذراندن درس وصایای امام (ره)  برای دانشجویان محترم مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی الزامی است. مگر آنکه درس یاد شده را سابقا در مقطع دیگر یا در دانشگاه دیگری گذرانده باشند. 


__________________________________________________________________________

گواهی شرکت در جلسه دفاع

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بایستی در طول تحصیل حداقل در سه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شرکت نموده و گواهی شرکت در جلسه دفاع را زمانی که جهت انجام مقدمات دفاع خود به اداره تحصیلات تکمیلی
دانشگاه مراجعه می کنند به کارشناس مربوط تحویل دهند. ( دریافت فرم  گواهی شرکت در جلسه دفاع )


______________________________________________

گزارش سه ماهه


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بایستی از زمان تصویب نهایی موضوع پایان نامه در گروه تا زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود، هر سه ماه گزارشی از اقدامات خود تهیه و به تایید استاد راهنما برسانند. و گزارش های یادشده را زمانی که جهت انجام مقدمات دفاع خود به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه می کنند به کارشناس مربوط تحویل دهند.  ( دریافت فرم گزارش سه ماهه )
_____________________________________________

دفاع از پایان نامه


دانشجویان محترم پس از گذراندن تمام دروس ، اعلام نمرات دروس یاد شده ، اتمام نگارش پایان نامه دریافت فرم شیوه نگارش پایان نامه ) و تایید استاد محترم راهنما (در صورتی که استاد محترم مشاور توسط گروه تعیین شده باشد، استاد مشاور نیز باید تایید نمایند. )  می توانند از پایان نامه خود دفاع کنند. در این صورت از استاد محترم راهنما و حسبمورد استاد مشاور تاییدیه دریافت می کنند. ( دریافت فرم تاییدیه) تاییدیه اخذ شده به همراه فرم تعیین داور دریافت فرم تعیین داور به مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حقوق ارائه می شود. در صورتی که پایان نامه تنها با هدایت استاد راهنما و بدون مشاور تصویب شده باشد، مدیر گروه یک داور از گروه و یک داور خارج از گروه تعیین می کند. در صورتی که علاوه بر استاد راهنما استاد مشاور توسط گروه تعیین شده باشد، تنها یک داور تعیین می شود.
پس از طی تشریفات بالا دانشجوی محترم جهت تعیین تاریخ دفاع به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه می کند.
پس از برگزاری جلسه دفاع دانشجو ملزم به انجام اصلاحات مطروحه در جلسه دفاع است. سپس سایر تشریفات اداری که در دستور العمل مراحل انجام پایان نامه پیش بینی شده است 
( دریافت دستور العمل مراحل انجام پایان نامه، را بایستی طی کند. دریافت فرم های مرحله پس از دفاع


_____________________________________________

وبلاگ گروه تحصیلات تکمیلی حقوق

گروه تحصیلات تکمیلی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد جهت اطلاع رسانی به دانشجویان محترم وبلاگی با نام

 راه اندازی نموده است. با کلیک بر روی عبارت فوق به این وبلاگ منتقل می شوید و امکان اطلاع از پایان نامه هایی که از سال 1391 تا کنون در گروه به تصویب رسیده ، دفاع شده یا در حال سپری کردن مراحل تصویب هستند، وجود دارد.
همچنین می توانید از تاریخ برگزاری جلسات گروه تحصیلات تکمیلی حقوق اعم از جلسه بررسی موضوع و جلسه دفاع از پروپوزال مطلع شوید.


 
____________________________________________________________________تعدادی از پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 
ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌
۱ ک‍اظم‍ی‌، طی‍ب‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍الای‍ه‌ ش‍ک‍ن‌ ه‍ا
۲ رف‍ی‍ع‍ی‌، ق‍اس‍م‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍وه‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ق‍دس‍ات‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ش‍اه‍ی‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ خ‍وان‍ن‍ده‌ ه‍ت‍اک‌ ب‍ه‌ م‍ق‍دس‍ات‌
۳ ت‍وان‍اث‍ال‍ث‌، ای‍م‍ان‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ذغ‍ال‌ و ق‍طع‌ ب‍ی‌ روی‍ه‌ درخ‍ت‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ردگ‍ان‌
۴ ش‍ک‍ری‌ ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍طان‌ پ‍رس‍ت‍ی‌ و ارت‍ک‍اب‌ ج‍رم‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رک‍رد)
۵ واح‍دی‌، ع‍ی‍س‍ی‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍ه‍ر ش‍ه‍رک‍رد و ب‍روج‍ن‌
۶ ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ل‍ی‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ ل‍ردگ‍ان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در و راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌
۷ م‍وس‍ای‍ی‌، ه‍اش‍م‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍درف‍ت‍اری‌ ب‍ا اس‍ی‍ران‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ و ک‍ش‍ت‍ن‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ی‌  (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ اس‍ی‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ در اردوگ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍راق‍ی‌)
۸ ص‍ف‍اری‌، م‍ه‍رداد,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ در ج‍رم‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ ج‍دی‍د م‍ص‍وب‌۱۳۹۲
۹ اف‍ض‍ل‍ی‌، ج‍واد,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ن‍ازع‍ه‌ در س‍ردش‍ت‌ ل‍ردگ‍ان‌
۱۰ ب‍اب‍ام‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ن‍ه‍اد ت‍وب‍ه‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ص‍وب‌۱۳۹۲/۰۲/۰۱
۱۱ ش‍م‍س‌، اب‍راه‍ی‍م‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍ارک‌ چ‍ش‍م‍ه‌ ب‍رم‌ ل‍ردگ‍ان‌ از م‍ن‍ظر طراح‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌
۱۲ خ‍داب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍طلان‌ دل‍ی‍ل‌ و آث‍ار آن‌ در دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
۱۳ ک‍رم‍ی‌، ض‍رغ‍ام‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اح‍س‍اس‌ ع‍دم‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد
۱۴ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ - ح‍ق‍وق‍ی‌ اک‍راه‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ (ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ص‍وب‌ س‍ال‌۱۳۹۲ )
۱۵ آرام‍ش‌، ب‍اق‍ر,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ م‍زارع‌ پ‍رورش‌ م‍اه‍ی‌ ب‍رارت‍ک‍اب‌ ج‍رم‌ درش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اردل‌
۱۶ م‍ی‍ره‍اش‍م‍ی‌، ل‍طف‌ ال‍ه‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍طع‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ م‍رور زم‍ان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ درق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ص‍وب‌ س‍ال‌۱۳۹۲
۱۷ ب‍وگ‍ری‌، ی‍اری‌,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ ه‍دف‍م‍ن‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ ه‍ا ب‍ر وق‍وع‌ ج‍رم‌ س‍رق‍ت‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رک‍رد
     
 

 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .