معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  آئین نامه های آموزشی  
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ،  کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آئین نامه آموزشی دوره دامپزشکی

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی پژوهش محور

آئین نامه کارآموزي

 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .