دانشکده علوم انسانی
  تحصیلات تکمیلی حسابداری  
 
1 داریوش فروغی دکتری مدير گروه دانشیار  
2 ایرج ترابی دانشجوی دکتری معاون گروه مربی  
3 بهاره بنی طالبی  دکتری   استادیار banitalebi57@yahoo.com
4 جمشید پیک فلک دكتري   استاديار peikfalak@yahoo.com
5 محسن اژدر دانشجوی دکتری مدير گروه (كارشناسي) مربی Azhdar.mohsen@gmail.com
6 حميد رضا جعفري  دكتري - استادیار  
7 محمودبخشی نژاد دکتری   استاديار  
8 محمد رضا محمودیه کارشناسی ارشد   مربی  
 
فرم طرح پایان نامه ویژه رشته حسابداری
جدول زمانبندی درس های دکتری حسابداری ورودی 94 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشد مدیریت مالی ( آموزش محور )برای ورودی های 95 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشد مدیریت مالی ( آموزشی - پژوهشی )برای ورودی های 95 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشدحسابداری برای ورودی های قدیم (قبل از95 )
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشدحسابداری(آموزشی- پژوهشی) برای وروی های 95 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشدحسابداری(آموزشی محور) برای وروی های 95 به بعد
صفحه امور پایان نامه ها و سایر فرم ها

 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .