دانشکده علوم انسانی
  کارشناسی حسابداری  
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي    مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 محسن اژدر دانشجوی دکتری مدير گروه (كارشناسي) مربی Azhdar.mohsen@gmail.com
2 محمودبخشی نژاد دکتری   استاديار  
3 بهاره بنی طالبی  دکتری   استادیار banitalebi57@yahoo.com
4 جمشید پیک فلک دكتري   استاديار peikfalak@yahoo.com
5 ایرج ترابی دانشجوی دکتری   مربی  
6 حميد رضا جعفري  دكتري - استادیار  
7 داریوش فروغی دکتری مدير گروه
(كارشناسي ارشد)
دانشیار  
8 محمد رضا محمودیه کارشناسی ارشد   مربی  
           
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .