دانشکده علوم انسانی
  آموزش زبان انگلیسی  
-
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 احمدرضا جعفری دانشجوي دكتري - مربی Oppor2000@yahoo.com
2 سید اسماعیل حسینی دکتری   استادیار seshosh@yahoo.com
3 فریبا رحیمی دکتري - استادیار rahimi-fariba@yahoo.com
4 پريسا رياحي پور دانشجوی دکتری - مربی Parisa_riahipour2008@yahoo.com
5 امير سبزواري دانشجوی دکتری - مربی amir.sabzevari@yahoo.com
6 مهرداد سپهری دکتری -مدير گروه مربي sepehri_mehrdad@yahoo.com
7 سجاد شفیعی دكتري - مربي shafiee-sajad@yahoo.com

                                          چارت درسی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .