دانشکده علوم انسانی
  زبان و ادبیات فارسی  
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي    مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 امير حسين همتي دكتري مدیرگروه
(کارشناسی ارشد و دکتری)
استاديار hematiamir80@yahoo.com
2 حسين خسروي دكتري - دانشيار h_khosravi2327@yahoo.com
3 حجت اله ربيعي دانشجوي دكتري - مربي  
4 اصغر رضاپوريان دكتري - استاديار  
5 جهانگير فكري ارشاد دكتري - استاد  
6 مظاهر نيكخواه دكتري - استاديار  
7 محمد حكيم آذر دكتري - استاديار Hakimazar@gmail.com
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .