دانشکده علوم انسانی
  تربیت بدنی  
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 اكرم جعفري دكتري - استاديار  
2 سمانه شمسي پور كارشناسي ارشد   مربي  
3 هاله فاضل دانشجوي دكتري مدير گروه مربي fazel_1355_h@yahoo.com
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .