دانشکده علوم انسانی
  مديريت  
گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی تخصص ایمیل
حجت الله مرادی پردنجانی مدیر گروه دانشجوی دکتری مدیریت و کارآفرینی moradipordanjani@yahoo.com
محمدتقی محمودی هیئت علمی دکتری مدیریت و برنامه ریزی Mahmoody44@yahoo.com
فردوس منتظرالظهور هیئت علمی دکتری مدیریت آموزشی -
منور مجدزاده هیئت علمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی -
 
                                                       برنامه حضور مدیر گروه                                                
              برنامه درسی گروه مدیریت
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .