شنبه 3 تیر 1396
  1. فرا رسیدن سال نورابه استادان کارکنان ودانشجویان عزیزتبریک عرض نموده وازخداوندمنان بهترینهارا برایتان آرزومندم. دکترعبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
  اداره صندوق رفاه دانشجویی  
اداره صندوق و رفاه دانشجویی:
نام و نام خانوادگی: صادق رفیعی
سمت: مسئول صندوق رفاه 
تحصیلات: فوق ليسانس
فکس: 33361023-038 
تلفن مستقیم: 33361023-038
تلفن داخلی: 321
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – صندوق رفاه دانشجویی –روبروی بانک
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  صندوق رفاه دانشجویان با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی شروع بکار نموده است.
 
پرسنل تحت پوشش: آقایان حیدر عباسیان – محسن رحمتی –  کامران کوهی فایق -مهدی کوهیان افضل و سهراب صادقیان می‌باشند.
 
اهم وظایف:
  1. پرداخت وام شهریه – وام ازدواج
  2. تقسیط شهریه به صورت چک
 

صندوق رفاه دانشجویی