شنبه 3 تیر 1396
  1. فرا رسیدن سال نورابه استادان کارکنان ودانشجویان عزیزتبریک عرض نموده وازخداوندمنان بهترینهارا برایتان آرزومندم. دکترعبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
  اداره کارگزینی کارکنان  
اداره کارگزینی کارکنان
 نام و نام خانوادگی: الهه نوريزاده دهكردي
سمت: رئيس كارگزيني كاركنان
تحصیلات:لیسانس مديريت آموزشي و دانشجوي كارشناس ارشد  مديريت آموزشي
تلفن داخلی:211
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – اتاق 102
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  در سال 1389 اداره کارگزینی کارکنان از امور اداری جدا و در نیمه دوم سال 1392 پست رئیس کارگزینی کارکنان تصویب گردید.
اهم وظایف:
  1. صدور احکام کارگزینی
  2. امور مربوط به مرخصی‌ها و مأموریت‌ها
  3. حضور و غیاب – امور رفاهی (بیمه‌های تکمیلی)