یکشنبه 1 اسفند 1395
  1. ((انالله و اناالیه راجعون))عروج ملکوتی"آیت الله هاشمی رفسنجانی"را به خانواده بزرگ اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه تسلیت عرض می نمائیم.
 
  معاون آموزشی  
 

 دکتر محمد قاسمی پیربلوطی

الف)مشخصات فردي
نام ونام خانوادگي: محمد قاسمی پیربلوطی
تاريخ تولد:
محل تولد:
پست الکترونيکي:
ب)سوابق تحصيلي
ج)سوابق شغلي


د) سوابق آموزشي وپژوهشي