شنبه 3 تیر 1396
  1. فرا رسیدن سال نورابه استادان کارکنان ودانشجویان عزیزتبریک عرض نموده وازخداوندمنان بهترینهارا برایتان آرزومندم. دکترعبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
  معاون آموزشی  
 

 دکتر محمد قاسمی پیربلوطی

الف)مشخصات فردي
نام ونام خانوادگي: محمد قاسمی پیربلوطی
تاريخ تولد:
محل تولد:
پست الکترونيکي:
ب)سوابق تحصيلي
ج)سوابق شغلي


د) سوابق آموزشي وپژوهشي