چهار شنبه 9 فروردین 1396
  1. 🌺دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد از طریق آزمون کارشناسی ارشد و دکتری پزشکی در رشته "مدیریت خدمات بهداشتی درمانی" در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
  2. 🌺قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: «دفتر مطالعات و آموزش ضمن خدمت در نظر دارد دوره ی EPT زبان انگلیسی پیشرفته آزمون دانشگاه آزاد اسلامی را برگزار کند. متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره به دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه مراجعه یا با شماره تلفن 03833361065 تماس حاصل نمایند.»
 
  معاون آموزشی  
 

 دکتر محمد قاسمی پیربلوطی

الف)مشخصات فردي
نام ونام خانوادگي: محمد قاسمی پیربلوطی
تاريخ تولد:
محل تولد:
پست الکترونيکي:
ب)سوابق تحصيلي
ج)سوابق شغلي


د) سوابق آموزشي وپژوهشي