یکشنبه 1 مرداد 1396
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  کارشناس حوزه ریاست  
کارشناس حوزه ریاست:

نام و نام خانوادگي: نرگس کریم‌الله
سمت: کارشناس حوزه ریاست
تحصيلات: کارشناسی مدیریت دولتی
پست الکترونیک: nkarimallah@ yahoo.com
تلفن داخلی: 251
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه سوم – اتاق 407
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اهم وظايف :
  1. ارزشیابی اساتید و کارکنان.
  2. جمع‌آوری اطلاعات و بروزرسانی آن‌ها جهت وب سایت دانشگاه.
  3. همکاری در کارهای مربوط به دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه.
  4. همکاری در کارهای دفتر ریاست زمانی که مسئول دفتر حضور ندارند.
  5. تایپ کلیه نامه‌های حوزه ریاست و پیش نویس‌هایی که به تأیید ریاست  محترم دانشگاه رسیده باشند.