شنبه 3 تیر 1396
  1. فرا رسیدن سال نورابه استادان کارکنان ودانشجویان عزیزتبریک عرض نموده وازخداوندمنان بهترینهارا برایتان آرزومندم. دکترعبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
  مدیر پژوهشی  

مدیر امور پژوهشی

 دکتر امیر سبزوار قهفرخی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی می باشد. ایشان دارای مقالات متعدد فارسی و انگلیسی در مجلات داخلی و خارجی می باشد.

تماس: 3361087

ایمیل: sabzevar.a@iaushk.ac.ir

سوابق پژوهشی و شغلی: